สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 36 (TSB2024) พร้อมตั้งเป้าวิจัย BCG เดินหน้าหนุนวิชาการทุกด้าน สจล. โดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 36 : The 36th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2024) ภายใต้หัวข้อ “Nature’s Blueprint: A Journey towards Sustainable Development Through the BCG Economy model” ขึ้น วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล


      The Department of Biology, School of Science at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), in collaboration with the Thai Society for Biotechnology, is organizing the 36th Annual Meeting and International Conference (TSB2024) under the theme "Nature’s Blueprint: A Journey towards Sustainable Development Through the BCG Economy Model" on November 14-16, 2024, at the meeting room of Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. This event aims to present academic advancements and utilize research outcomes in biotechnology, biological science, and the bio-based economy in line with government policies.